ЗДО №5, ”Дзвіночок”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

Наш психолог

   

      Практичний психолог нашого закладу:

Завада Раїса Петрівна.

Має вищу педагогічну освіту, "спеціаліст  I  категорії". 

У своїй роботі практичний психолог важливе місце відводить розвитку емоційно-вольової та інтелектуально - розумової  сферам. На заняттях використовує методики з розвитку емоцій, сенсорно - моторних навичок та ряд арт терапевтичних технік.

Життєве кредо:

"Приводом моєї гордості є слабкі діти, яким я хоч трішечки допомогла стати сильнішими..."

Наша мета полягає не в тому, щоб стати необхідним
 дітям, а, навпаки, в тому, щоб допомогти їм навчитися,
якомога швидше, не потребувати нашої допомоги
К. Конраді

Не можна вимагати від дитини неможливого - 

до певного рівня і до певного кола знань різні діти йдуть по різному.

В.О.Сухомлинський

 

Готовність дитини до школи.

НУШ – новий підхід до навчання.

Сучасні умови життя та діяльності людини в Україні характеризуються кардинальними змінами в сфері освіти. Cуспільство висуває нові вимоги до розвитку особистості, зокрема її емоційної сфери інтелектуальної зони розвитку.

Сьогодні в Україні функціонує чітка система дошкільної освіти. Особлива увага звертається на освіту вихованців старшого дошкільного віку, їх підготовку до систематичного навчання в школі та надання їм стартових умінь, навичок, мотиваційної готовності.

Готовність до школи ‒ це, перш за все психологічний, емоційний, морально-вольовий розвиток дитини, сформоване бажання вчитися і елементи навчальної діяльності.

Готовність дитини до школи складається з певного рівня розвитку розумової діяльності, пізнавальних інтересів, готовності до довільної регуляції поведінки. 

Готовність до шкільного навчання – глибоке поняття, яке потребує комплексних психологічних досліджень. 

Вивчаючи лише психологічну готовність дитини до шкільного навчання, я як психолог можу виділити в ній декілька структурних компонентів, а саме:

Інтелектуальний, який включає порівняно розвинуте диференційоване сприймання, стійке спрямування уваги на предмет чи діяльність, наявність аналітичного мислення, що проявляється в здатності виділяти і розуміти важливі ознаки і зв’язки між предметами, а також в здатності відтворювати зразок, логічне запам’ятовування, оволодіння на слух розмовною мовою, розвиток тонких рухів руки і візуально-моторної координації, розвиток здібностей до навчання;

Мотиваційний компонент, що відображає бажання чи небажання дитини навчатися. Від нього залежить входження дитини в нову для неї діяльність, яка відрізняється від ігрової своєю обов’язковістю, розумовим напруженням, необхідністю подолання труднощів:  

 1. внутрішні, або пізнавальні, мотиви навчання, що характеризуються потребою в інтелектуальній активності, пізнавальним інтересом;
 2. зовнішні, або соціальні, котрі виявляються в бажанні займатися суспільно значущою діяльністю, у ставленні до вчителя як до представника суспільства, авторитет якого є бездоганним.

Внутрішні та зовнішні мотиви навчання складають внутрішню позицію школяра, яка є одним із основних показників психологічної готовності до навчання;

Емоційно-вольовий компонент, який включає готовність до довільної регуляції своєї пізнавальної діяльності, сформованість механізмів вольової регуляції дій і поведінки в цілому, розвиток емоційної стійкості.

Соціальний компонент, який передбачає наявність у дитини потреби в спілкуванні з іншими дітьми, вміння підкорятися інтересам дитячих груп, здатність виконувати соціальну роль в ситуації шкільного навчання, вміння встановлювати стосунки із ровесниками і дорослими.

Виникнення усвідомленого відношення дитини до школи визначається способом подання інформації про неї. Важливо, щоб відомості про школу, які повідомляються дітям, були не тільки зрозумілі, але і знаходили емоційний відгук у них. Емоційний досвід забезпечується включенням дітей до діяльності, яка активізує як мислення, так і почуття.

У мотиваційному плані були виділені дві групи мотивів дитини, такі, як:

 • широкі соціальні мотиви дитини або мотиви, пов'язані з потребами дитини в спілкуванні з іншими людьми, в їх оцінці і схваленні, з бажанням дитини зайняти певне місце в системі доступних йому суспільних стосунків;
 • мотиви, пов'язані безпосередньо з навчальною діяльністю, або пізнавальні інтереси дітей, потреба в інтелектуальній активності і в оволодінні новими уміннями, навичками і знаннями.

Особистісна готовність до школи виявляється у ставленні дитини до школи, вчителів і навчальної діяльності, включає також формування у дітей таких якостей, які допомогли б їм спілкуватися з учителями і однокласниками. На час вступу до школи у дитини повинні бути розвинуті самоконтроль, трудові уміння і навички, вміння спілкуватися з людьми, рольова поведінка.

При аналізі  передумов навчальної діяльності можна виділити наступні параметри:

 • вміння дітей свідомо підпорядковувати свої дії правилам, які узагальнено визначають спосіб дії;
 • орієнтуватися на визначену систему вимог;
 • вміння уважно слухати того, хто говорить, і точно виконувати завдання, які пропонуються в усній формі;
 • вміння самостійно виконувати необхідне завдання за зразком, що візуально сприймається.

 Дані параметри розвитку довільності є частиною психологічної готовності до школи, на них спирається навчання у першому класі.

Готовність до школи включає: психологічну, емоційну, етично – вольову  та фізичну сфери розвитку.  Відповідність віковим нормам даних сфев у розвитку дитини, -  забезпечує її легку адаптацію до нового етапу життя; усунення (або хоча б суттєве зниження) негативного впливу на її здоров’я й емоційне благополуччя, соціальні відносини.

Щорічно, на етапі інтенсивного освітнього розвитку дітей старшого дошкільного віку, в ЗДО №5 «Дзвіночок» практичним психологом  здійснюється, в рамках психологічного супроводу,  дослідницька робота, з метою виявлення та вивчення рівня сформованості компонентів психологічної готовності дітей  до навчання в школі (діагностичний інструментарій), розвитку рівня компетенцій (кваліметричні дослідження) дітей старшого дошкільного віку згідно до вимог Базового компоненту.

Оскільки цього року в зв’язку з карантином виникли труднощі у підготовці та вивченні готовності дітей старшого дошкільного віку до школи, - пропоную  батькам  самостійно допомогти своїм дітям у підготовці. Щоб зорінтувати батьків, що до сучасних вимог НУШ , пропоную невеличку «шпаргалку».

http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/f308a07886e61c44dd31072a0bb8d269.pptx

Шановні педагогічні працівники та батьки наших маленьких вихованців!!!

У період карантину психологічної підтримки потребують і дорослі (батьки, педагогічні працівники), адже події, що відбуваються у країні через поширення захворювання коронавірусом, можуть спричиняти загострення емоційно нестабільного стану, або зниження рівня стресостійкості. Дорослий, який відчуває невпевненість або знаходиться у стані паніки, не тільки не зможе допомоги, а ще й буде “токсичним” для дитини, поширюючи “вірус” емоційної нестабільності та вражаючи імунітет на рівні психіки.

 Загальні джерела стресу в цей період включають:

 • зниження основних видів діяльності, зменшення сенсорних стимулів та соціального залучення;
 • фінансове напруження від неможливості працювати;
 • відсутність доступу до типових стратегій подолання стресу.

Саме тому, важливими завданнями в роботі працівників психологічної служби із учасниками освітнього процесу, і, в першу чергу, із здобувачами освіти в період карантину та самоізоляції є:

- зниження рівня тривоги, страхів, паніки;

- підвищення рівня стресостійкості та підтримка емоційної рівноваги;

- запобігання соціальним ризиками серед дітей та підлітків, які перебувають вдома без догляду дорослих.

Тому, учасникам освітнього процесу, які потребують психологічної підтримки, психолог закладу готовий надати професійну допомогу можливу в умовах карантину.

За індивідуальною консультацією звертайтесь в любий час за потреби.

контакти: мобільний телефон (viber): 0979729492; електр. п.: rz741130@gmail.com .

Також для отримання цікавої та корисної інформації , щодо психологічних особливостей розвитку дітей маєте змогу долучитися до сторінки та групи "практичний психолог - Жашків" у facebook.

Карантин – це нагода приділити час собі та справам, які ви відкладали на «потім».

Тому не нудьгуйте та займіться саморозвитком, покращенням здоров’я та поставте собі за мету вийти з карантину кращою версією себе!

Бережіть себе та будьте здорові.

 

20.02.2020р. в рамках методоб'єднання практичних психологів дитячих садків Жашківської міської громади відбувся семінар - тренінг на який були запрошені вихователі ЗДО.

Тема семінару - тренінгу :

«Ненасильницька комунікація, як запорука успіху в безконфліктному спілкуванні»

Мета:

 • Підвищити рівень знань учасників щодо емоційного інтелекту;
 • Навчити ліпше розуміти й регулювати власний емоційний стан;
 • Розширити знання учасників щодо ефективних методів спілкування;
 • Ознайомити з методом ненасильницького спілкування;
 • Мотивувати учасників до його використання в повсякденному житті;
 • Сприяти розумінню взаємозв’язку почуттів і потреб, вибору ефективних стратегій їх реалізації;
 • Запобігати емоційному вигоранню.

Завдання:

 • Розкрити суть понять « емоційний інтелект», «емоційна компетентність», «ненасильницька комунікація»;
 • Сформувати ставлення до емоцій та почуттів як до життєвих цінностей;
 • Пропрацювати навички самопізнання та саморегуляції;
 • Зняти психоемоційне напруження.

         

Тривалість – 2 год 50 хв

№ з/п

Частина роботи

I

Організаційна частина

1.1

Вступне слово

1.2

Повідомлення теми та мети зустрічі

1.3

Правила роботи в групі

1.4

Створення комфортного середовища для роботи

 1. Вправа «Знайомство»
 2. Вправа «Дерево очікувань»
 3. Вправа «Емоційний термометр»

II

Основна частина

2.1

Мозковий штурм «Емоції – це …»

2.2

Виступ ведучого «Емоції та емоційний інтелект»

2.3

Вправа «Що робити з негативними емоціями»

2.4

Мозковий штурм «Ефективне спілкування»

2.5

Мінілекція «Метод ненасильницького спілкування»

2.6

Вправа «Спостереження чи оцінка»

2.7

Вправа « Розділи емоції»

2.8

Вправа « Чарівна країна почуттів»

III

Заключна частина

3.1

Рефлексія.

3.2

Підбиття підсумків.

 

27 січня в тісній співпраці практичного психолога ЗДО №5 «Дзвіночок»  та вихователя Білінської Алли Іванівни було проведено заняття для дітей середньої групи:

«Країна емоцій».

Під час заняття діти мали змогу розширити уявлення про ряд основних емоцій. Розвивати навички саморегуляції, дрібної моторики. Розвивати емпатію, уміння розуміти емоційні стани людини, її переживання. Вміти бути спостережливими щодо оточуючих людей. Визначати по можливості причини їх смутку, поганого настрою. Викликати у дітей потребу покращити самопочуття ровесника чи дорослого, розраяти смуток, допомогти у вирішенні якоїсь справи, втішити. Вчити навичкам самоаналізу, розуміння власного внутрішнього стану, а звідси і переживань оточуючих. Вчитися контролювати власний емоційний стан.

Хід заняття:

№ з/п

Назва вправи

Мета та завдання

Хід роботи

1

Вправа «Привітання» Встановити між учасниками групи дружні, довірливі взаємини; вчити розпізнавати і виражати емоцію радості Передавати іграшку сонечко почергово один одному та посміхаючись говорити гарні слова  побажання

2

Вправа «Знайомство з гномиками» Навчити дітей розпізнавати та аналізувати власні емоції «Подорож до чарівного лісу» ( розповідь про гноміків та різні емоції, що формують їх характери, поведінку, тип та стан життя)

3

Вправа                «Абетка настрою» Навчити розуміти емоційний стан інших (оточуючого середовища)

Показ піктограм емоцій

та катринок (люди, тварини, птахи, явища природи)

4

Вправа                «Сонечко та дощик» Розвивати стан врівноваженості  та спокою. Вчити виявляти протилежні відчуття.

Н – д: на «сонечко» - емітуємо піктограму радості;

на «дощик» - суму…

5

Вправа «Дзеркало» Вчити копіювати за допомогою міміки обличчя емоційний стан інших людей та за допомогою пантоніми – поведінку. Одна половина дітей – дзеркала, інші – різні звірята. Звірята показують рухи, дзеркала – відображають їх рухи та емоції.

6

Вправа                «Дерево емоцій» Вчити зображати за допомогою олівців різні емоції. Розвивати вміння зосереджуватись на власних емоційних відчуттях та зображати їх в кольровій гаммі Арт терапія « Яблуко настрою»
 

 

17 січня був проведений психологічний тренінг для вихователів на тему:

"Профілактика стресостійкості".

                                                                                                                                                                                              Під час тренінгу фахівці ЗДО№5 "Дзвіночок"мали змогу

1). створити позитивну "Я концепцію";

2). переосмислити свої професійні установки; професійно - особистісні риси та способи практичної діяльності;

3). аналізувати і осмислювати різні аспекти професійної діяльності;

4). розвивати ретроспективну, перспективну, ситуативну рефлексію.

В ході роботи були використані ряд вправ:

1). Вправа "Тандем"

мета: прислухатися до своїх відчуттів та з'ясувати, як вони почуваються фізично та емоційно на даний момент.

2). Вправа "Тематичний малюнок"

мета: створення психологічного малюнка "Я на роботі".

3). Вправа "Професійні досягнення"

мета: обмін досвідом (найбільш успішні ситуації під час спілкування з вихованцями, колегами, батьками.

4). Вправа "Професійні помилки"

мета: обмін інформацією (з'ясовуємо причини виникнення допущених професійних помилок й аналізуємо наслідки).

5). Вправа " Прогноз"

мета: обмін професійними  планами на майбутнє.

На завершення вихователям було в індивідуальному порядку запропоновано на самостійний аналіз 

ТЕСТ " ЧИ СХИЛЬНИЙ Я ДО СТРЕСУ" з подальшим обговоренням (за потреби) результатів з психологом закладу.

 

Заняття з розвитку сенсорно-моторних навичок, з використанням арт терапевтичних технік:    

- гудзикотерапія; 

- камінцева терапія;

- ігротерапія; 

- з використанням різних геометричних фігур.

Дані вправи використовуються відповідно до індивідуального підбору відносно дитини, її інтелектуально-мовленнєвого розвитку.

      

Заняття з емоційно-вольової сфери розвитку для дітей дошкільного віку.

Тема: "Країна емоцій" (середня група).

Ознайомлення дітей середньої групи з такими основними емоціями як: радість, смуток, образа, гнів. На заняттях діти мають змогу розіграти мімічно задані емоції. Вчаться розпізнавати дані емоції на прикладі емоцій людей( дітей), явищ природи, тварин.

                  

Логін: *

Пароль: *