ЗДО №5, ”Дзвіночок”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

Інформація про результати моніторингу якості освіти

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 №1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти», регіональної моделі моніторингу якості дошкільної освіти у дошкільному закладі проведено моніторинг якості освіти. Упровадження моніторингових досліджень у діяльності ЗДО дозволяє результативно організувати та здійснювати освітній процес, стимулює особистісний розвиток дітей та творче зростання педагогів, дозволяє ефективно розподіляти ресурси закладу, впливає на підвищення його соціального статусу.

17 грудня 2019 р. згідно річного плану роботи була проведена комплексна перевірка дітей у всіх вікових групах, де перевірявся стан сформованості освітнього рівня дітей за Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмою виховання і навчання дітей дошкільного віку від двох до семи років «Дитина», "Впевнений старт". Рівень оволодіння знаннями, уміннями, та навичками щодо компетентності дітей та рівня їх емоційно-вольової сфери відповідають вимогам Базового компоненту дошкільної освіти. Результати   вивчення   розглядались   на педагогічній  раді  №2  в грудні 2019 р.

В зв’язку з поширенням коронавірусу на території України та відповідно до Листа МОН України від 11.03.2020 № 1/9-154 "Щодо запровадження карантину для усіх типів закладів освіти" тимчасово було призупинено роботу для відвідування закладу дітьми на період з 13 березня 2020 року до  02.06.2020 р., а тому не проведено узагальнені результати засвоєння програми старшими дошкільниками.

Узагальнені результати педагогічного моніторингового  обстеження дітей всіх вікових груп показали рівень знань, умінь, навичок дітей відповідно до програми «Дитина»  станом на 18.12.2019р.

Група

Рівень знань

Високий

Достатній

Середній

Низький

старша

55%

30%

20%

4%

ІІ середня

38%

40%

21%

6%

І середня

52%

44%

13%

5%

молодша

38%

18%

45%

7%

ІІ ясельна

14%

24%

46%

13%

І ясельна

16%

18%

45%

23%

 

 

Логін: *

Пароль: *